Skip to main content
ミサイルを捉えるミサイル...韓国型パトリオット「天弓II」軍への引き渡し完了(画像提供:wowkorea)
ミサイルを捉えるミサイル...韓国型パトリオット「天弓II」軍への引き渡し完了(画像提供:wowkorea)